rhy.fi
KESÄKOKOUS 2023
Kuvassa voi olla tekstissä sanotaan Vähänkyrön Metsästys- seura ry Sääntömäärälnen KESÄKOKOUS to 3.8. klo 18 Saarenpään urheilumaja Tervetuloa! Johtokunta
KESÄKOKOUKSESTA 3.8.2023 POIMITTUA:
Seuran metsästysjärjestelyt, metsästysajat ja metsästäjä- ja seurakohtaiset kiintiöt.
- Kaikella metsästyksellä on valtion aika.
- Metso, peltopyy, riekko ja teeri rauhoitetaan.
- Metsäpyy: ei metsästäjäkohtaisia rajoituksia.
- Vesilinnut: ei metsästäjäkohtaisia rajoituksia.
- Metsäjänis: ei metsästäjäkohtaisia rajoituksia.
- Rusakko: ei metsästäjäkohtaisia rajoituksia.
- Metsäkauris: Ei metsästäjäkohtaista tai seurakiintiötä, lakisääteinen ilmoitus kaadosta Riistakeskukseen tehtävä.
- Muistutetaan hyvien metsästystapojen noudattamisesta, esim. ilman asianomaisen lupaa ei ole soveliasta ampua ruokintapaikalta. Nuolukiven vientiin, ruokintapaikan pitämiseen ja kameraseurantaan tulee olla maanomistajan lupa vaikka alue sijaitsee seuran metsästysalueella.
Seuran rauhoitusalueet.
- Ojaniemen lampi, Kyrönjoki ja sen saaret.
- Metsäkauris: Martolantien ja Kuuttilantien välinen alue.
Joulurauha: 24. – 26.12.2023
Luvanvaraisten hirvieläinten metsästysjärjestelyistä päätetään erikseen hirvi- ja peurakokouksissa.
Muut asiat, tiedotteet
Lintuinfluenssa, tilanne päivittyy usein. Kehotetaan seuraamaan Riistakeskuksen, Suomen Metsästäjäliiton ja Ruokaviraston tiedotteita ja mahdollisia rajoituksia metsästykseen liittyen sekä seuran omia tiedotteita fb:ssa ja kotisivuilla.
Vaasan Kennelpiirin tiedote vuoden 2024 ryhmänäyttelystä, jossa järjestämisvuorossa ovat Vähänkyrön metsästysseura, Taxklubben Westcoast ja Sydösterbottens kennelförening. Kennelyhdyshenkilö Ari Metsäranta alusti aiheesta ja käydyn keskustelun perusteella päätettiin jättää tähän osallistumatta.
Ampumaradan avaimet on vaihdettu, avaimia on kahdenlaisia: 1 avain lahtisola & pannuhuone, 1 avain haulikkoratalaitteet, hirviratalaitteistot, valvontakoppi.
Ø Avain luovutetaan jäsenelle tehtävän mukaisesti, joita ovat:
ampumaratavastaavat, hirvipäälliköt, lihapäälliköt, hirviporukan ryhmänjohtajat.
Avaimet merkitään Avain-kirjaan, avaimen luovuttaa ja kirjaan merkitsee allekirjoitusta vastaan ampumaratavastaava.
Avaimen haltijan luopuessa tehtävästään avain siirtyy seuraajalle ja merkitään kirjaan.
Ampumaratavastaavat huolehtivat siitä, että ampumaharjoituksissa on avain käytettävissä. Radalla on myös valvontalistan lopussa puhelinnumerot, joihon voi soittaa tarvittaessa.
Muille henkilöille avaimen luovuttaminen johtokunnan päätöksellä perustellusta syystä.
SML Pohjanmaan piiri järjestää Yhdistystoiminnan koulutustilaisuuden Toukolan Ns-talolla 8.8. klo 17.30 – 19.00. Tilaisuuden kouluttajana toimii Teemu Simelius SML:sta. Tilaisuus on myös webinaari, johon on mahdollisuus osallistua ympäri Suomea. Ilmoittautuminen 8.8.2023 mennessä nettilinkin kautta, kts: metsastajaliitto.fi tapahtumakalenteri.
Lyijyhaulikieltoalueet: tulevat OmaRiistaan näkyviin.
SML Pohjanmaan piirin organisoimat loukut (kanuloukku, granludin loukku sekä jalmarin minkkirautoja ja avoimia minkkipyydyksiä) alueelliseen vieraspetojen pyyntiin on saatu, tavoitteena edistää luonnon monimuotoisuutta poistamalla supikoiria ja minkkejä ranta-alueiden läheisyydestä. Minkkiloukkuja halukkaille on vielä jäljellä ampumaradalla, tiedustelut sihteeriltä tai ratavastaavilta.
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua