rhy.fi
AJANKOHTAISTIEDOTTEET

Kts. myös uusin:
https://metsastajalehti.fi/

sekä:
https://jahtimedia.fi/


Metsästäjäliitto päivittää suosituksensa: Pidättäydy riistalintujen ruokinnalta koko maassa

26.07.2023 16:00
Metsästäjäliitto antaa jäsenilleen vahvan suosituksen koko Suomeen, ettei kyyhkyjä ja vesilintuja ruokittaisi lintuinfluenssan levittäytyessä maassamme yhä laajemmalle. Ruokavirasto laajensi lintuinfluenssan tartuntavyöhykettä tiistaina 25.7.2023. Metsästäjiä pyydetään lisäksi seuraamaan viranomaisohjeistusta ja toimimaan ohjeiden mukaan, jos kuolleita lintuja löytyy.

”Vaikka riistalintujen metsästysruokinta ei ole ollut syynä lintuinfluenssan leviämiseen, on tässä tilanteessa tehtävä kaikki mahdollinen lintuinfluenssan leviämisen riskin pienentämiseksi. Siksi on syytä pidättäytyä riistalintujen ruokinnalta”, toteaa Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors.

Metsästäjäliitto kannustaa, että liiton jäsenseuroissa annettaisiin jäsenille vastaava suositus riistalintujen ruokinnasta pidättäytymiselle toistaiseksi. Lisäksi, mikäli kotieläintilat pyytävät apua vahinkoa tai vahinkoriskiä aiheuttavien lintujen poistamisessa ja karkottamisessa, seurat voisivat organisoida tilojen avuksi metsästäjiä. Esimerkiksi naakan rauhoitusaika päättyy elokuun alussa.

Lintuinfluenssatapaukset ovat lisääntyneet ja tartuntavyöhykettä on laajennettu. Tartuntavyöhyke kattaa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien lisäksi nyt myös Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakunnat. Päätös on voimassa välittömästi, kerrotaan Ruokaviraston sivulla.

Lintuinfluenssa aiheuttaa merkittävän riskin suomalaiselle ruoantuotannolle ja metsästäjiä pyydetään huomioimaan tämä osana vastuullisuutta. Myös luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista ja yksittäisistä kuolleista petolinnuista tulee ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille. Kunnaneläinlääkäri huolehtii tarvittavien näytteiden lähettämisestä Ruokaviraston Helsingin toimipaikkaan.

Lisätietoa saatavilla:

Seuraa tautitilannetta alueellasi Ruokaviraston sivuilta

Ruokaviraston tiedote 25.7.2023

Viranomaisohjeita jos löytää kuolleen linnun (näytteet ja hautaaminen. 

Kts. myös uusin:
https://metsastajalehti.fi/


Tutustu lyijyhaulirajoitukseen kartalla

 Julkaisuajankohta30.6.2023 9.03
UUTINEN

Karttapalvelu lyijyhaulirajoituksen soveltamisen tueksi on nyt julkaistu. Karttapalvelusta voit tarkistaa, onko lyijyhaulien käyttö esimerkiksi metsästysalueellasi kiellettyä.

Lyijyhaulien käyttö kosteikkoalueilla ja niiden suojavyöhykkeillä on ollut kiellettyä 16.2.2023 alkaen. Kielto koskee lyijyhaulien ampumisen lisäksi niiden mukana pitämistä, ellei voida osoittaa, että niitä käytetään suojavyöhykkeen ulkopuolella. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tarkensi vesilintujen oleskelu-, muutto- tai pesimäpaikoiksi soveltuvien kosteikkoalueiden määritelmää aikaisemmin siten, että ne olisivat yksiselitteisesti tunnistettavissa suoraan maastokartalta. Nämä alueet suojavyöhykkeineen on nyt merkitty Maanmittauslaitoksen karttapalveluunLinkki toiselle sivustolle, Avautuu uudessa välilehdessä. Karttapalvelu on suunnattu viranomaisille, metsästäjille ja ampumaharrastajille kiellon soveltamisen tueksi. 

Kartta-aineistoon merkityt alueet eivät kuitenkaan kata kaikkia vesilintujen relevantteja elinympäristöjä. Jotta rajoituksen tarkoitus toteutuisi, tulee ampujien noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta alueilla, jotka saattavat muodostaa vesilintujen elinympäristöiksi soveltuvia kosteikkoalueita. 

- Tällaisia alueita ovat esimerkiksi paikoittain kaventuneet joen uomat tai kevättulvien peittämät peltoalueet, jonne muuttomatkallaan olevat linnut voivat pysähtyä ruokailemaan. Mahdollisista kausivaihteluun liittyvistä olosuhteista voi tiedustella maanomistajalta, joka tuntee maa-alueensa parhaiten, sanoo ryhmäpäällikkö Pauli Kärkkäinen Tukesista. 

Tukes suosittelee, että lyijyhauleja ei käytetä, jos on epäselvää, tapahtuuko haulien ampuminen kosteikkoalueilla.  

Lisätietoja:
ryhmäpäällikkö Pauli Kärkkäinen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) p. 029 5052 074, sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

Lisätietoja verkkosivuilla: 

Lyijyhaulikieltoalueet-karttapalvelu Linkki toiselle sivustolle, Avautuu uudessa välilehdessä(Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla)

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua