rhy.fi
TOIMINTAKERTOMUS 2021

Vähänkyrön Metsästysseura ry

 

        TOIMINTAKERTOMUS  vuodelta 2021

 

                      JOHTOKUNTA

 

                      Puheenjohtaja                     Mauri Ollila

                      Varapuheenjohtaja              Jyrki Mahlamäki

                      Sihteeri                               Jaana Tuovinen

                                                                 Jari Lammi

                                                 Jari Hakomäki        Marko Ollila

                                           Reko Hakomäki           Pekka Ylimartimo

 

                      Rahastonhoitaja                  Tilitoimisto Anne Hakala

 

                      Toiminnantarkastajat          Jukka Perkkiö ja Jorma Vainionpää.

                       Varalla:   Juhani Minni ja Kari Lohela                                                                                    

Johtokunta kokoontui 5 kertaa.

 

  • Talvikokous eli vuosikokous koronarajoituksista johtuen vasta 27.5.2021.
  • Kesäkokous7. 2021.
  • Muut kokoukset:

Peurakokous 24.8.2021

Hirvikokous 17.9 2021

Metsästysalue n. 10.500 ha.

Metsästysalueiden vuokrasopimuksia on edelleen johtokunnan toimeksiannosta päivitetty ja siirretty Reviiri-järjestelmään.

                     

Jäsenmäärä oli 31.12.2021  205 henkilöä. Uusia jäseniä talvikokouksessa hyväksyttiin 7. 

 

                      Jaostot:

Haulikkojaosto: Reijo Rintamäki, Tero Yrjölä, Jaana Tuovinen, Satu Rajamäki.

Kiväärijaosto: Reijo Rintamäki, Ari Vanhala, Tommi Nybacka, Alpo Luhtanen.

Pistoolijaosto: Ari Vanhala, Mika Marttila, Tommi Nybacka, Minna Vanhala.

Kenneljaosto: Arto Lähdesmäki, Sami Myntti, Matti Vaarasto, Markku Majasaari, Ari Metsäranta.

Riistanhoitojaosto:  Marko Ollila, Markku Marttila, Reijo Rintamäki, Alpo Luhtanen.

Hirvieläinjaosto: Mauri Ollila seuran pj., sihteeri Jaana Tuovinen, Pekka Ylimartimo

Ampumaratavastaavat: Reijo Rintamäki, Pauli Rajamäki.

 

KIINTEISTÖT JA NIIDEN HUOLTO

AMPUMARATA, LAHTIVAJA, LAITTEET

Hirviporukalle saatiin hankittua Rautahepo-hirvenvetolaite, joka otettiin heti käyttöön. Laitteesta vastaavana on toiminut Jari Lammi. Laitteen rahoitukseen osallistui Yhyres-yhdistys.

Ampumaratavastaavina ovat toimineet Reijo Rintamäki ja Pauli Rajamäki vastaten yhdessä radan alueen kunnossapidosta ja laitteiden huollosta ja korjauksista.

Ampumaradalla on lähettävä riistakamera valvontaa varten.

Rata-alueelle asennettiin vahvistin nettiyhteyttä parantamista varten.

SimWay Metsästyssimulaattorin käyttö ollut vähäistä koronarajoitusten vuoksi.

 

RIISTANHOITO

Riistanhoitotoimina on seuran puolesta lahjoitettu maanomistajille siemeniä riistapeltoja varten ja riistapeltoja on eri puolilla seuran aluetta.
Ruokintapaikkoja on alueillamme ja niissä on vieraillut monipuolisesti riistaeläimiä.

Osa aktiivijäsenistä on osallistunut petokannan liiallisen kannan hävittämiseen, petokilpailua ei ole järjestetty. Kaikenlaisen saaliin ilmoituksia luvanvaraisten lisäksi on tehty edellisvuosia enemmän OmaRiistaan, mm. jäniksiä, kettuja, supeja, kyyhkyjä, pyitä, sorsalintuja.

RHY:n lahjoittamat nuolukivet (18 kpl) on sijoitettu ympäri seuran aluetta.

 

 

RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT

RHY:n nimeämä suurpetoyhdyshenkilö seuran alueella on Marko Ollila.

RIISTAKOLMIOLASKENNAT:

Talvilaskenta suoritettiin 5.2.2021 kohtuullisen hyvissä olosuhteissa. Hirvieläimistä havaittiin jälkiä hirvistä, metsäkauriista ja valkohäntäpeuroista, suurpedoista ilveksestä. Kettu-, jänis- ja oravakannat ovat vahvoja. Supien ja mäyrien määrä ei näyttäisi lisääntyneen.

Vuoden 2021 kesän riistakolmiolaskenta jäi tekemättä.

Vesilintujen määrä on pysynyt alhaisena, lintulaskentaa ei ole järjestetty. Metsästäjien havaintojen perusteella ainakin peltopyykanta näyttäisi vahvistuneen. Teerihavaintoja on jonkin verran. Muutama metsokin nähty. Fasaaneja on ainakin entiseen tapaan runsaasti. Varislintujen kanta aiheuttaa haittaa maataloudelle ja ympäristölle.

Metsäkaurishavainnot ovat lisääntyneet ja kanta on vahva eri puolilla seuran aluetta.

 

METSÄSTYS

Luvanvaraisten hirvieläinten metsästys perustuu hirvitalousaluekohtaisiin hirvikantatavoitteisiin, joista viimeisimmän on Riistakeskus vahvistanut kolmivuotiskaudelle 2021 – 2023.

Hirvilupia haettiin 70 saatiin, 62 ja käytettiin 54 (urososuus 50%, vasaosuus 46%).

Hirviporukkaan osallistui 50 metsästäjää.

Valkohäntäpeuran metsästystä varten lupia myönnettiin alueellemme 10, joista käytettiin 5.5. (urososuus 50 %, vasaosuus 43 %).

Valkohäntäpeuraporukassa oli 31 metsästäjää.

Seuran päätöksellä oli rauhoitettu teeri, metso ja peltopyy.

Metsäkauriin metsästykseltä rauhoitettuja alueita oli molemmilla puolella jokea.

Metsäkauriilla oli seurakiintiö 30 joista 26 talvikaudelle + 4 säästetty kevätpukkijahtiin, metsästäjäkohtainen kiintiö 3. Kaadot on lakisääteisesti ilmoitettu Riistakeskukseen ja sihteerille, joka piti kauriskaatolaskuria seuran fb-sivuilla ja kotisivuilla.

 

AMPUMATOIMINTA

Seuran järjestämänä oli kesäkauden ajan viikoittain, aina osin syyskuun loppuun asti pistooli-, haulikkorata-ammuntaa sekä kivääriammuntaa hirviradalla.

RHY:n merkkiammunnat järjestettiin kolme kertaa seuran ampumaradalla.

 

KENNELTOIMINTA

Oma seura ei järjestänyt koirakokeita kauden aikana, alue kokeeseen luovutettiin käyttöön muutaman kerran.

 

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA

Yleisötapahtumia ei järjestetty. Tiedotusta seuran jäsenistölle jaettiin seuran fb-sivujen ja kotisivujen kautta sekä ampumaradan ilmoitustaululla. Viralliset ilmoitukset julkaistiin lisäksi Pohjankyrö-lehdessä.

Seuran  jäseniä on kannustettu ja tarvittaessa annettu ohjeita OmaRiista-sovelluksen käyttöön.

Yhteistoiminta mm. Riistanhoitoyhdistyksen kanssa SML Pohjanmaan piirin, Kennelpiirin ja tapahtui lähes kaikilta osin etäyhteyksin.

 

LISÄTIETOJA

Koronapandemia vaikutti edelleen seuran toimintaan ja siihen liittyviä varotoimia pyrittiin noudattamaan mm. kokousjärjestelyissä ja niiden ajankohdissa.

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua