rhy.fi
VUOSIKOKOUS 2023

VUOSIKOKOUKSESTA POIMITTUA, kokous pidettiin 17.2.2023 klo 18

Saarenpään Urheilumajalla, osallistujia oli 19 henk.

Kokouksessa käytiin läpi normaalit vuosikokousasiat.
Toimintakertomus vuodelta 2022 hyväksyttiin, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto hyväksyttiin ja vahvistettiin, johtokunnalle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. 

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Mauri Ollila.
Johtokunnan jäsenet: Marko Ollila, Jari Hakomäki, Reko Hakomäki valittiin uudelleen ja Jari Lammi, Pekka Ylimartimo, Jaana Tuovinen, Jarkko Ylimartimo jatkavat.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Jukka Perkkiö ja Jorma Vainionpää, varalle Kari Lohela ja Juhani Minni.

Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimikautta varten vahvistettiin.
Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 55 € erilaisten kustannusten kasvun vuoksi.
Vahvistettiin alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.

Valittiin henkilöt jaostoihin ja ampumaratavastaavat:
  • Haulikkojaosto: Reijo Rintamäki, Tero Yrjölä, Jaana Tuovinen, Satu Rajamäki
  • Kiväärijaosto: Reijo Rintamäki, Ari Vanhala, Tommi Nybacka, Pauli Rajamäki
  • Pistoolijaosto: Ari Vanhala, Mika Marttila, Tommi Nybacka, Minna Vanhala
  • Kenneljaosto: Arto Lähdesmäki, Sami Myntti, Matti Vaarasto, Markku Majasaari, Ari Metsäranta
  • Riistanhoitojaosto: Esa Erkkilä, Alpo Luhtanen, Markku Marttila, Marko Ollila, Reijo Rintamäki
  • Hirvieläinjaosto: Mauri Ollila,pj, Pekka Ylimartimo MJ Hirvi, Jaana Tuovinen,siht., MJ VHP, Vesa Vesterinen maanomistajajäsenten edustaja
  • Ampumaratavastaavat: Pauli Rajamäki, Reijo Rintamäki
  • Ampumasimulaattori: Jaana Tuovinen, Satu Rajamäki, Reijo Rintamäki 
Seuran edustajat ja heidän varahenkilönsä Kyrönmaan riistanhoitoyhdistyksen hallitukseen: RHY: ssä kaudelle 2021 – 2023 valitut edustajat: Jorma Hakomäki, varalla Jarkko Ylimartimo. Kaudelle 2022 -2024 valitut edustajat: Pekka Ylimartimo varalla Esa Erkkilä (>kaudelle 2021 – 2023 johtokunnan päätöksellä 11.6.2021 A.Luhtasen tilalle) jatkavat.
Toimininnantarkastajaksi RHY:een ehdotetaan vuosikokouksessa Satu Rajamäkeä.
SML piirin vuosikokousedustajat: Jaana Tuovinen, Reijo Rintamäki: varalla Satu Rajamäki, Pauli Rajamäki
Vaasan kennelpiirin vuosikokous edustajana jatkaa Ari Metsäranta.

Ilmoitusasiona: 

- Kyrönmaan riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous pidetään Isonkyrön Osuuspankin kokoustiloissa  to 23.2.2023 klo 18.00. Rhy:n pienpetokisaan osallistujat ilmoittavat  saalistiedot toiminnanohjaajalle s-postilla (kyronmaa@rhy.riista.fi ) tai tekstiviestillä puh. 050 5525418 viimeistään 22.2.2023 mennessä.

- Hirvipäivällinen tarjotaan maanomistajille ja jäsenille la 18.3.2023 klo 11 – 13 Savilahtitalolla.

- Ampumaradan ja lahtisolan avaimet vaihdetaan ja avainten haltijat kirjataan ylös. Käytännön toimet ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin kesäkauden alkaessa.

- Jäsenmaksut: Paperilasku on noudettavissa ampumaradalta heinäkuulla ke - ja to – iltaisin, voidaan laittaa myös sovitusti sähköpostilla tai mobiilisovelluksen kautta. Loput laitetaan postitse 22.7. seuran tiedossa olevaan osoitteeseen ja laskuun lisätään toimituskulut 3 euroa.

- Seuran  jäseniä kehotetaan lisäämään valvontaa liikkuessaan maastossa koska alueellamme on tehty ilkivaltaa tavalla, joka helposti pannaan metsästäjien syyksi. Tarvittaessa  ilmoitus johtokunnalle.
                      _____________________________________

Vähänkyrön metsästysseura ry                                                               

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

* YLEISTÄ

Seuran tavoitteena on pyrkiä toiminnallaan tarjoamaan jäsenistölleen mahdollisuus harrastaa monipuolisesti metsästystä, riistanhoitoa ja ampumaharrastusta luomalla siihen edellytyksiä.  Seura pyrkii toimimaan avoimesti, aktiivisesti ja hyvässä yhteistyössä jäsenten, maanomistajien ja yhteistyötahojen kanssa.

Kokoustoimintaa jatketaan kuten tähänkin asti sääntöjen mukaisesti. Maanvuokrasopimuksia päivitetään jatkuvasti Reviiri-tietokantaan.

Johtokunta ja jäsenistö pyrkivät turvaamaan seuratoiminnan jatkuvuuden ja kehittämään toimintoja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

*RIISTANHOITO

Riistanhoitotoimina tullaan jatkamaan kylvösiementen jakoa riistapeltoihin.

RHY:n kautta seuraan saatavat nuolukivet jaetaan sijoitettavaksi eri puolille seuran aluetta.

Pienpetosaalistukseen ja riistan elinympäristön hoitoon ja parantamiseen kannustetaan.

Jäsenillä on maanomistajan luvalla mahdollisuus rakentaa ruokintapaikkoja riistaeläimille ja laittaa niiden läheisyyteen kameraseurantaa, siten ettei siitä aiheudu haittaa.

*RIISTAKANNAT JA LASKENNAT

Riistakantaa seurataan Riistakeskuksen ohjeistuksen mukaan metsästyksen yhteydessä ja havainnoin OmaRiista- järjestelmän kautta.  Metsästäjien saalisilmoitukset pyydetään kirjaamaan OmaRiista-järjestelmän kautta, jolloin ne ovat näkyvät seuran OmaRiista-tilastossa.

Suurpetohavainnoista kehotetaan ilmoittamaan suurpetoyhdyshenkilölle.

Riistakolmion kesä- ja talvilaskenta pyritään suorittamaan.

*METSÄSTYS

Hirvieläinten luvat haetaan seuran puolesta ryhmässä (=Hirvieläinjaosto), johon kuuluvat seuran puheenjohtaja, seuran sihteeri, edellisen kauden hirvenmetsästyksen ja valkohäntäpeuran metsästyksen metsästyksenjohtajat sekä maanomistajajäsenten edustaja, joka valitaan vuosikokouksessa.

Ennen metsästyskauden alkua järjestetään erikseen hirvikokous ja peurakokous (VHP) metsästysjärjestelyistä päättämistä varten.

Seuran jäsenet suorittavat valvontaa seuran alueella.

*AMPUMATOIMINTA

Ampumarata laitteistoineen pyritään pitämään toimivana ampumaratavastaavien johdolla.  Huoltotoimia tullaan tekemään tarpeen mukaan.

Valvottua ampumaharjoittelua jatketaan neljänä päivänä viikossa:

  • Tiistaisin ja torstaisin kivääriammunta hirviradalla, keskiviikkoisin haulikkoammunta, sunnuntaisin pistooliammunta.

Johtokunta tarkistaa ampumaradan säännöt ja maksukäytännöt ennen kauden alkua.

Seuran jäsenistöllä on mahdollisuus käyttää rataa omaharjoitteluun ampumaratasääntöjä noudattamalla. 

Vieraskortin lunastamalla voi lähiseurojen jäsenet radalla käydä kohdistamassa aseen, harjoittelemassa ja osallistua valvottuun ammuntaan. Ohjeet ampumaradalla.

SimWay Metsästyssimulaattorin käyttöön ja laitteiden säilytykseen jatketaan vuokrausta Väviltä Saarenpään Urheilumajan tilasta puoliksi reserviläisten kanssa.

Kilpailutoimintaa voidaan järjestää jos mahdollista.
RHY Ampumakokeita järjestetään radalla RHY:ssä sovittavan suunnitelman mukaan.

*KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS JA NIIDEN HUOLTO

Lahtivajan ja muiden rakennusten sekä irtaimen omaisuuden mittavampaa kunnossapitoa varten tehdään tarvittavat toimenpiteet johtokunnan päätöksellä.

*KENNELTOIMINTA

Kenneljaoston ja koirakoetoimintaa pyritään aktivoimaan.

*TIEDOTUSTOIMINTA  JA SIDOSRYHMÄTOIMINTA

Seuran tiedotustoiminnan alustana ovat jäsenille suunnatut Facebook-sivut sekä internetin kautta avoin kotisivu: https://vahankyronms.fi. Viralliset ilmoitukset ja tiedotteet tulevat lisäksi Pohjankyrö-lehteen Metsästysporukoilla on omia Whats-app-ryhmiä yhteydenpitoa varten.

Yleisötapahtumia  voidaan järjestää, mikäli kiinnostusta asiaan viriää. Peijaisista ja maanomistajille jaettavista lihanpaloista päätetään hirviporukassa.  18.3.2023 on Hirvipäivällinen maanomistajille ja jäsenille Savilahtitalolla jo vahvistettu.

 


 Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua