rhy.fi
TOIMINTASUUNNITELMA

Vähänkyrön metsästysseura ry                                                               2021

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

 

 

* YLEISTÄ

Seura pyrkii toiminnallaan edesauttamaan paluuta normaaliin toista vuotta jatkuneen koronaepidemian rajoitusten puitteissa ja tarjoamaan jäsenistölleen mahdollisuuden harrastaa metsästystä, riistanhoitoa ja ampumaharrastusta seurassa aktiivisesti hyvässä yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Kokoustoimintaa jatketaan kuten tähänkin asti sääntöjen mukaisesti.

Maanvuorasopimukset pyritään saamaan ajantasalle ja Reviiri-tietokantaan, josta ne voidaan liittää Riistakeskuksen OmaRiistaan.

*RIISTANHOITO

Riistanhoitotoimina tullaan jatkamaan kylvösiementen jakoa riistapeltoihin. RHY:n kautta seuraan saadut nuolukivet (18 kpl) tulevat sijoitetuksi eri puolille seuran aluetta.

Pienpetosaalistukseen ja elinympäristön hoitoon ja parantamiseen kannustetaan.

*RIISTAKANNAT JA LASKENNAT

Riistakantaa seurataan Riistakeskuksen ohjeistuksen mukaan metsästyksen yhteydessä ja havainnoin.

Suurpetohavainnoista kehotetaan ilmoittamaan suurpetoyhdyshenkilölle.

Riistakolmion kesä- ja talvilaskenta pyritään suorittamaan.

*METSÄSTYS

Luvanvaraisten hirvieläinten seuruemetsästystä jatketaan entiseen tapaan järjestämällä hirvikokous hirvenmetsästystä varten ja peurakokous valkohäntäpeuran metsästystä varten. Metsästysammunnan harjoittelusta päätetään näissä kokouksissa.

Seuran jäsenet suorittavat valvontaa seuran alueella.

*AMPUMATOIMINTA

Ampumarata pyritään pitämään toimivana ampumaratavastaavien johdolla. Ohjattua ampumaharjoittelua (haulikko, pistooli, kivääri) jatketaan kolmena iltana viikossa. Seuran jäsenistöllä on mahdollisuus käyttää rataa omaharjoitteluun ampumaratasääntöjä noudattamalla.

SimWay metsästyssimulaattorin käyttöä pyritään aloittamaan uudelleen koronarajoitusten niin salliessa.

Kilpailutoimintaa voidaan järjestää jos mahdollista.
RHY Ampumakokeita järjestetään radalla kolme kertaa syyskaudella.

*KENNELTOIMINTA

Kenneljaoston toiminnan aktivointia tuetaan.

*KOULUTUS JA NEUVONTA

OmaRiistan käyttöön kannustetaan ja siihen voidaan järjestää koulutusta.

Nuoriso/perhetapahtumaa aiemmin myönnetty SML:n avustus 250 e voitaneen hyödyntää tänä vuonna jos koronatilanne sallii ja aktiivista väkeä järjestämään löytyy.

*TIEDOTUSTOIMINTA  JA YHTEISTOIMINTA

Seuran tiedotustoiminnan alustana ovat facebook-sivut sekä kotisivu, viralliset ilmoitukset tulevat lisäksi Pohjankyrö-lehteen. Lisäksi metsästysporukoilla on omia whasapp-ryhmiä yhteydenpitoa varten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua