rhy.fi
TOIMINTASUUNNITELMA

Vähänkyrön metsästysseura ry                                        TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

 

* YLEISTÄ

Seura pyrkii toiminnallaan edesauttamaan paluuta normaaliin kolmatta vuotta jatkuneen koronaepidemian rajoitusten puitteissa ja tarjoamaan jäsenistölleen mahdollisuuden harrastaa metsästystä, riistanhoitoa ja ampumaharrastusta seurassa aktiivisesti hyvässä yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Kokoustoimintaa jatketaan kuten tähänkin asti sääntöjen mukaisesti.

Eri jaostojen toimintaa ja vastuunjakoa pyritään selkiyttämään vastaamaan nykyisiin tarpeisiin.

Maanvuokrasopimuksia päivitetään jatkuvasti Reviiri-tietokantaan.

*RIISTANHOITO

Riistanhoitotoimina tullaan jatkamaan kylvösiementen jakoa riistapeltoihin.

RHY:n kautta seuraan saatavat nuolukivet jaetaan sijoitettavaksi eri puolille seuran aluetta.

Pienpetosaalistukseen ja riistan elinympäristön hoitoon ja parantamiseen kannustetaan.

*RIISTAKANNAT JA LASKENNAT

Riistakantaa seurataan Riistakeskuksen ohjeistuksen mukaan metsästyksen yhteydessä ja havainnoin OmaRiista- järjestelmän kautta.  Metsästäjien saalisilmoitukset pyydetään kirjaamaan OmaRiista-järjestelmän kautta, jolloin ne ovat näkyvät seuran OmaRiista-tilastossa.

Suurpetohavainnoista kehotetaan ilmoittamaan suurpetoyhdyshenkilölle.

Riistakolmion kesä- ja talvilaskenta pyritään suorittamaan.

*METSÄSTYS

Edellisen vuosikokouksen (2021) päätöksen mukaisesti luvanvaraisten hirvieläinten luvat haetaan seuran puolesta ryhmässä (=Hirvieläinjaosto), johon kuuluvat seuran puheenjohtaja, seuran sihteeri, edellisen kauden hirvenmetsästyksen ja valkohäntäpeuran metsästyksen metsästyksenjohtajat sekä maanomistajajäsenten edustaja.

Ennen metsästyskauden alkua järjestetään erikseen hirvikokous ja peurakokous (VHP) metsästysjärjestelyistä päättämistä varten.

Seuran jäsenet suorittavat valvontaa seuran alueella.

 

*AMPUMATOIMINTA

Ampumarata pyritään pitämään toimivana ampumaratavastaavien johdolla.  Huoltotoimia tullaan tekemään tarpeen mukaan.

Ohjattua ampumaharjoittelua jatketaan neljänä päivänä viikossa:

  • Tiistaisin tarpeen mukaan ruuhka-aikoina, ja torstaisin kivääriammunta hirviradalla, keskiviikkoisin haulikkoammunta, sunnuntaisin pistooliammunta.

Johtokunta tarkistaa ampumaradan säännöt ja maksukäytännöt.

Seuran jäsenistöllä on mahdollisuus käyttää rataa omaharjoitteluun ampumaratasääntöjä noudattamalla. 

SimWay Metsästyssimulaattorin käyttöön ja laitteiden säilytykseen jatketaan vuokrausta Väviltä Saarenpään Urheilumajan tilasta puoliksi reserviläisten kanssa.

Kilpailutoimintaa voidaan järjestää jos mahdollista.
RHY Ampumakokeita järjestetään radalla RHY:ssä sovittavan suunnitelman mukaan.

*KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS JA NIIDEN HUOLTO

Lahtivajan ja muiden rakennusten kunnostustöitä suunnitellaan tehtäväksi kesäkaudella.

*KENNELTOIMINTA

Kenneljaoston ja koirakoetoimintaa pyritään aktivoimaan.

*TAPAHTUMAT

Nuoriso/perhetapahtuma tullaan järjestämään, mikäli se on terveysturvallisesti mahdollista ja siihen aiemmin myönnetty SML raha (250 e) on käytettävissä edelleen tai haettavissa uudelleen.

*TIEDOTUSTOIMINTA

Seuran tiedotustoiminnan alustana ovat jäsenille suunnatut Facebook-sivut sekä internetin kautta avoin kotisivu: https://vahankyronms.fi.

Viralliset ilmoitukset tulevat näiden lisäksi Pohjankyrö-lehteen.

Lisäksi metsästysporukoilla on omia whats-app-ryhmiä yhteydenpitoa varten.

 

 

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua