rhy.fi
METSÄSTYS

TIEDOTE JAHTIKAUDELLE 2020 - 2021

Seuran kesäkokouksessa päätetty seuraavaa:
 1. Seuran metsästysjärjestelyt: Metsästysajat, rauhoitukset ja metsästäjäkohtaiset kiintiöt päätettiin seuraavasti:
 • Kaikella metsästyksellä on valtion aika.
 • Metso, peltopyy ja riekko rauhoitettu.
 • Teeri: Rauhoitettu
 • Pyy: Valtion aika, ei metsästäjäkohtaisia rajoituksia.
 • Vesilinnut: Valtion aika, ei metsästäjäkohtaisia rajoituksia.
 • Metsäjänis: 3 / metsästäjä.
 • Rusakko: Valtion aika, ei metsästäjäkohtaisia rajoituksia.
 • Metsäkauris: seurakiintiö 25, josta metsästäjäkohtainen kiintiö 2 / metsästäjä. Kevätpukkijahti sallitaan kiintiön rajoissa. Kaatoilmoitukset Riistakeskukselle ja sihteerille.
 • Rauhoitusalueet:
 • Vesilinnut: Ojaniemen lampi;  Kyrönjoki ja sen saaret.
 • Metsäkauris: Linja Hyyriän kylän ns. kaksoismäestä Ojaniemen murskaamon eteläpäähän, teiden väli joenpuoli sekä Tapoilan kylässä Trontilanmäki eli ns.Vesitorninmäki sekä Kotomäki rajoittuen Häjynevan metsätien ja Trontilantien väliselle alueelle.

Joulurauha kaikelle metsästykselle: 24. – 26.12.2020. 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua