rhy.fi
RAUHOITUKSET
KESÄKOKOUKSESTA 3.8.2023 POIMITTUA:
Seuran metsästysjärjestelyt, metsästysajat ja metsästäjä- ja seurakohtaiset kiintiöt.
- Kaikella metsästyksellä on valtion aika.
- Metso, peltopyy, riekko ja teeri rauhoitetaan.
- Metsäpyy: ei metsästäjäkohtaisia rajoituksia.
- Vesilinnut: ei metsästäjäkohtaisia rajoituksia.
- Metsäjänis: ei metsästäjäkohtaisia rajoituksia.
- Rusakko: ei metsästäjäkohtaisia rajoituksia.
- Metsäkauris: Ei metsästäjäkohtaista tai seurakiintiötä, lakisääteinen ilmoitus kaadosta Riistakeskukseen tehtävä.
- Muistutetaan hyvien metsästystapojen noudattamisesta, esim. ilman asianomaisen lupaa ei ole soveliasta ampua ruokintapaikalta. Nuolukiven vientiin, ruokintapaikan pitämiseen ja kameraseurantaan tulee olla maanomistajan lupa vaikka alue sijaitsee seuran metsästysalueella.
Seuran rauhoitusalueet.
- Ojaniemen lampi, Kyrönjoki ja sen saaret.
- Metsäkauris: Martolantien ja Kuuttilantien välinen alue.
Joulurauha: 24. – 26.12.2023

Metsäkauriin seuran päätöksellä rauhoitettu alue kuvassa alla.
Huom. lisäksi alueet, joissa maanomistaja on rajannut metsästyksen vain hirvelle. Löytyy OmaRiistasta karttavaihtoehdoista "PeuraLUPA 23 24" - alueelta pois rajattuna.


 
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua