rhy.fi
AMPUMARADAN SÄÄNNÖT

Saarenpään ampumarata

Osoite: Mullolantie 306     66500 Vähäkyrö

AMPUMARADAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT v. 2024

1.     Ampumarata on siihen oikeutettujen käytettävissä kausimaksun maksettuaan:

-         ma – pe klo 9 – 21

-         la klo 9 – 18

-         su klo 12 – 18

-         Huoltotöiden aikana rata on suljettu.

-         Valvottua rata-ammunta kesäaikaan:

-         keskiviikkoisin klo 18 – 21, torstaisin 18 – 21 ja sunnuntaisin 12 – 14.

-         tiistaisin (vain heinäkuussa) klo 18 – 21

Radan käyttö on kielletty Uudenvuoden päivänä, Pitkänäperjantaina, 1. ja 2. Pääsiäispäivänä, 1. ja 2. Juhannuspäivänä ja Jouluaattona ja 1 Joulupäivänä.

Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtivat ratavastaavat ja ammuntojen valvojat. Ratavastaavan ja ammuntojen valvojien antamia ohjeita on noudatettava.

2.     Ampumarata on pääsääntöisesti Vähänkyrön Metsästysseuran jäsenten käytössä. Radalla saa itsenäisesti harjoitella ja kohdistaa kiikaria niihin tarkoitetuilta ampumapaikoilta ja välinein, kivääri- ja pistooliradoilla vain taulutelineisiin kiinnitettyjä maalitauluja. Ratalaitteet (hirviratalaite ja kiekonheittolaitteet) ovat käytössä vain ratavastaavan luvalla ja valvotuissa harjoituksissa.

3.     Seuran ulkopuoliset henkilöt saavat käyttää ampumarataa sopimalla ratavastaavan kanssa ja maksamalla 20 euron suuruisen kausikortin seuran tilille.

4.     Ennen ammunnan aloittamista kivääri- ja pistooliradalla on sytytettävä punainen valo (painike valvontakopin seinässä) ja sammutettava se ammunnan päätyttyä. 100 m radalla tuotava varoituskyltti ampumasektorista paikalleen.

5.     Kilpailuun ja yhteisharjoitukseen on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa vastuussa turvallisuudesta ampumaradalla ja sen läheisyydessä.

6.     Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella, jolle asianomainen rata on tarkoitettu.

7.     Ratalaitteiden tai muiden rakenteiden ampuminen on ehdottomasti kielletty. Ampuja ja on velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon.

8.     Sarjatuliaseella ampuminen on kielletty.

9.      Aseen saa ladata vain ampumapaikalla. Rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna tai asetelineessä.

10. Ampumapaikalla ase on pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan eikä asetta saa käsitellä silloin kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.

11. Radan teknisiä laitteita ja telineitä saavat asentaa, huoltaa tai muuntaa vain ne henkilöt, jotka ratavastaava tai radan haltija on tehtävään oikeuttanut.

12. Ampumapaikalta poistuessa on varmistuttava siitä, että ase on lataamaton. Hylsyt ja muut roskat laitettava niille tarkoitettuihin astioihin. Maalitauluina käytetyt omat rakennelmat pitää viedä mennessään pois!

13. Jos havaitset radalla rikkonaisen laitteen tai muuta epätavallista poikkeavaa, ilmoita siitä välittömästi ratavastaavalle tai ammunnan valvojalle.

14. MUU OLESKELU JA LIIKKUMINEN AMPUMARATA-ALUEELLA ON KIELLETTY JA VAARALLISTA !

15.Näiden sääntöjen rikkoja voidaan ratavastaavan tai ammunnan valvojan toimesta poistaa rata-alueelta ja määrätä korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

Ampumaradan välittömässä läheisyydessä sijaitseva Saarenpään Kyläyhdistyksen kota on vapaasti käytettävissä tarkoituksensa mukaisesti.

 

Ampumaradan ratavastaavat:

Reijo Rintamäki 0500 991292            Pauli Rajamäki 050 5488767

KAUSIMAKSUN HINTA seuran jäsenille: Hirvirata 10 e/kausi, pistoolirata 10 e/kausi. Seuran ulkopuoliset: 20 e/kausi. Haulikkoradalla kiekkomaksu 4 e/kierros. Alle 18 v 2 e/kierros.

Kausimaksun voi suorittaa ammunnanvalvojalle tai ratavastaavalle tai suoraan tilille:
Vähänkyrön metsästysseura
/ FI7247 2790 2002 5818.  

Alle 18-vuotiailta ei peritä kausimaksuja.

ALUEELLA ON TALLENTAVA KAMERAVALVONTA.

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös