rhy.fi
AMPUMARADAN SÄÄNNÖT

VÄHÄNKYRÖN METSÄSTYSSEURA ry

AMPUMARADAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT v. 2021

 1. Ampumarata on siihen oikeutettujen käytettävissä:
 • ma – pe klo 10 – 20
 • la klo 9 – 18
 • su klo 12 – 18.
 • POIKKEUS: Keskiviikkoisin käyttökatko aamupäivisin huoltotöiden vuoksi.
 • Ohjattua ammuntaa keskiviikkoisin klo 18 – 21, torstaisin 18 – 21 ja sunnuntaisin 12 – 14.

Muina aikoina sekä juhlapyhinä ampumaradan käyttö on ehdottomasti kielletty, ellei siitä ole erikseen sovittu ratavastaavan kanssa.

 1. Jokaisen ampujan ja muun rata-alueella olevan on noudatettava näiden järjestyssääntöjen lisäksi niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu.
 2. Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtivat ratavastaava ja ammuntojen valvojat. Ratavastaavan ja ammuntojen valvojien antamia ohjeita on noudatettava.
 3. Ampumaradalla saavat varsinaisten kilpailujen ulkopuolella harrastaa valvotusti urheilu- ja harjoitusammuntaa Vähänkyrön Metsästysseuran jäsenet sekä muut yksityiset henkilöt ja yhdistykset, joille ratavastaava on antanut luvan. Ennen kivääriradalle tuloa ja ammunnan aloittamista on laitettava punainen merkkilippu salkoon ja laskettava se ammunnan päätyttyä.
 4. Kilpailuun ja harjoitukseen on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa vastuussa ampujien tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä sekä yleisestä turvallisuudesta ampumaradalla ja sen läheisyydessä.
 5. Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella, jolle asianomainen rata on tarkoitettu. Ratalaitteiden tai muiden rakenteiden ampuminen on ehdottomasti kielletty. Ampuja ja on velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon.
 6. Sarjatuliaseella ampuminen on kielletty.
 7. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla. Rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna ja mahdollisuuksien mukaan asetelineeseen sijoitettuna.
 8. Ampumapaikalla ase on pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan eikä asetta saa käsitellä silloin kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.
 9. Radan teknisiä laitteita ja telineitä saavat asentaa, huoltaa tai muuntaa vain ne henkilöt, jotka ratavastaava tai radan haltija on tehtävään on määrännyt tai oikeuttanut.
 10. Ampumapaikalta poistuessa on varmistuttava siitä, että ase on lataamaton. Hylsyt ja muut roskat niille tarkoitettuihin astioihin. Ampumatauluina käytetyt pahvit ja pöydänkannet yms. pitää viedä mennessään pois!
 11. Kilpailuja ja harjoituksia seuraavien katsojien on noudatettava ratavastaavan tai ammunnan valvojan ohjeita.
 12. Kuulon suojaaminen on suositeltavaa ja terveyden kannalta välttämätöntä. Haulikkoampujan on käytettävä suojalaseja ammunnan aikana.
 13. Jos havaitset radalla rikkonaisen laitteen tai muuta epätavallista poikkeavaa, ilmoita siitä välittömästi ratavastaavalle tai ammunnan valvojalle.
 14. MUU OLESKELU JA LIIKKUMINEN AMPUMARATA-ALUEELLA ON KIELLETTY JA VAARALLISTA !

Ampumaradan välittömässä läheisyydessä sijaitseva Saarenpään Kyläyhdistyksen kota on vapaasti sen tarkoituksenmukaisessa käytössä.

 1. Näiden sääntöjen rikkoja voidaan ratavastaavan tai ammunnan valvojan toimesta poistaa rata-alueelta ja määrätä korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

Ampumaradan ratavastaavat: Reijo Rintamäki  0500 991292

Pauli Rajamäki 050 5488767

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

AMPUMARADAN KAUSIKORTTEJA vuodelle 2021 seuran ulkopuolisille käyttäjille saa ostaa ratavastaavilta tai muulta seuran jäseneltä ohjatuissa harjoituksissa.

KAUSIKORTIN HINTA: 10 e/kausi. Ohjattuihin ammuntoihin kierrosmaksu kuten ilmoitettu.

ALUEELLA ON TALLENTAVA KAMERAVALVONTA.

 

 

 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua